BLOG

Systematische vertekeningen van de werkelijkheid (biases)

Systematische vertekeningen van de werkelijkheid (biases) Wat zoeken we precies? Dat is de kern van elk fraud risk assessment (FRA). Het doel is frauderisico’s identificeren en schatten. In de praktijk gaat het in een dergelijk assessment over het beoordelen van de...

Lees meer

Het tipje van de fraude-ijsberg

Het tipje van de fraude-ijsberg Fraude is binnen organisaties een wijdverbreid probleem. Daarmee trappen we een open deur in. Naar verluidt krijgen alle organisaties er ooit mee af te rekenen.Een even groot probleem is dat veel fraudes onopgemerkt blijven: we zien...

Lees meer

What lies beneath? Over stil bewijs en hoe het te vinden

What lies beneath? Over stil bewijs en hoe het te vinden Neem er de tweejaarlijkse rapporten van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) bij. Telkens weer zie je dat van de verschillende categorieën van bedrijfsfraude verreweg per fraudegeval het meeste...

Lees meer